senyera
Els alcaldes de Sentmenat

Relació d'Alcaldes de Sentmenat del segle XIX
Nom dels alcaldesAnys que ho
foren
Gabriel Margenatpropietari de can Riera1847
Gabriel Margenatpropietari de can Riera1848
Josep Mas Mandripropietari de can Mas1849
Josep Mas Mandripropietari de can Mas1850
Pere Pascual1851
Pere Pascual1852
Pere Pascual1853
Antic Morerapropietari de can Morerade 6-1-1854
a 10-9-1854
Gaietà Girbaupropietari de can Patxaude 10-9-1854
a 1-8-1856
Joan Olivellasde 1-8-1856
a 10-12-1856
Pere Ramonedade 10-12-1856
a 15-3-1857
Pere Pascualde 15-3-1857
a 1-1-1859
Agustí Fruitósfabricant de teixits.
vivia i tenia telers a la Serra
de 1-1-1859
a 1-1-1863
Joaquim Salabertpropietari de can Palau1-1-1863
a 1-1-1867
Joan Olivellasde 1-1-1867
a 24-8-1867
Jaume Clapesjussàpropietari de can Clapersde 25-8-1867
a 10-11-1868
Josep Castellet Maimirpropietari de can Roure11-11-1868
a 30-12-1869
Joan Farellde cal Fanguet
carrer Costa del Padró, 1
de 1-1-1870
a 14-8-1872
Climent Sallentde can Sassari
carrer Caldes, 24
de 15-8-1872
a 18-8-1873
Joan Verdaguer Rosiñolsastre de cal Feliç
carrer Anselm Clavé, 59
de 19-8-1873
a 7-4-1874
Jaume Clapesjussàpropietari de can Clapersde 8-4-1874
a 6-5-1874
Joan Arderiusde 7-5-1874
a 1-3-1877
Joan Farellde cal Fanguet
carrer Costa del Padró, 1
de 2-3-1877
a 7-1-1879
Sebastià Fruitóspropietari de can Fruitósde 8-1-1879
a 21-4-1879
Joan Farellde cal Fanguet
carrer Costa del Padró, 1
de 22-4-1879
a 1-6-1881
Josep Argelaguetpropietari de can Biguesde 2-6-1881
a 6-3-1882
Josep Soler Padróde cal Xela
carrer Joaquim Costa, 5-7
de 7-3-1882
a 22-4-1887
Josep Castellet Maimirpropietari de can Rourede 23-4-1887
a 30-9-1888
Jaume Riera Olivellasde 1-10-1888
a 26-1-1889
Joan Sallent Rosellde 27-1-1889
a 20-8-1890
Josep Riera Moratóde cal Veí
carrer Sant Josep, 12
de 21-8-1890
a 1-7-1891
Isidre Pascual Torrentsde 2-7-1891
a 30-12-1893
Josep Castellet Maimirpropietari de can Rourede 1-1-1894
a 30-8-1897
Jaume Camp Castelletde ca l'Etzet
Plaça de Dalt
de 1-9-1897
a 30-12-1898
Jaume Clapesjussàpropietari de can Clapers1-1-1899
a 29-5-1901
Informació facilitada per
Jaume Verdaguer Famades
Cent anys de alcaldes de Sentmenat

Relació d'Alcaldes de Sentmenat del segle XX
Joan Deu 1901
a 1936
Antoni CruellsAj. republicà  
El 8 de desembre de 1938 fou el últim ple de l'Ajuntament republicà sota la presidència com a Alcalde de Joan Anglés.
A les 11 del matí del vint-i-vuit de gener del 1939, sota la presidència de Joaquim de Sentmenat, es posà en marxa l'Ajuntament sota l'alcaldia de Fidel Vilanova.
Posteriorment hi hagueren diferents ajuntaments presidits per Josep Permanyer,
Fermí Vallbé,
Joan Dalmau
i Miquel Mumbrú.

   En la democràcia recent foren alcaldes   
Joan Torrents      1979 a 1987
Joan Guàrdia i Parareda      1987 a 1997
Josep Vilaró Capella      1997 a 2007
Núria Colomé i Rodríguez      2007 a 2011
Núria Colomé i Rodríguez      2011 a 2015

senyera