senyera
Els alcaldes de Sentmenat

Relació d'Alcaldes de Sentmenat del segle XIX
Nom dels alcaldesAnys que ho
foren
Gabriel Margenat i Comaspagès masover de can Vinyals i l'home de confiaça de la influent família Vinyals, propietaris d'aquella finca, que residien fora de Sentmenat.1847 al 27-4-1948
Josep Mas Mandripagès i propietari de la masia i de les terres de can Mas, l'antic mas Crivillac.27-4-1848 a l'1-1-1851
Pere Pascual i Salabertera pagès, de cal Xacona, carrer Migdia nº 6.1-1-1851 al 1-1-1854
Antic Morera i Banúspropietari de can Morerade 6-1-1854
a 10-9-1854
Gaietà Girbau i Bogetpropietari de can Patxaude 10-9-1854
a 1-8-1856
Joan Olivellas i Padróde 1-8-1856
a 10-12-1856
Pere Ramoneda i Ferrande 10-12-1856
a 15-3-1857
Pere Pascual i Salabertde 15-3-1857
a 1-1-1859
Agustí Fruitós i Perichfabricant de teixits.
vivia i tenia telers a la Serra
de 1-1-1859
a 1-1-1863
Joaquim Salabert i Boadellapropietari de can Palau1-1-1863
a 1-1-1867
Joan Olivellas i Padróde 1-1-1867
a 24-8-1867
Jaume Clapesjussàpropietari de can Clapersde 25-8-1867
a 10-11-1868
Josep Castellet Maimirpropietari de can Roure11-11-1868
a 30-12-1869
Joan Farell Arderiusde cal Fanguet
carrer Costa del Padró, 1
de 1-1-1870
a 14-8-1872
Climent Sallent Subiranade can Sassari
carrer Caldes, 24
de 15-8-1872
a 18-8-1873
Joan Verdaguer Rossinyolsastre de cal Feliç
carrer Anselm Clavé, 59
de 19-8-1873
a 7-4-1874
Jaume Clapesjussàpropietari de can Clapersde 8-4-1874
a 6-5-1874
Joan Arderius Castelletde 7-5-1874
a 1-3-1877
Joan Farell Arderiusde cal Fanguet
carrer Costa del Padró, 1
de 2-3-1877
a 7-1-1879
Sebastià Fruitós Cuscópropietari de can Fruitósde 8-1-1879
a 21-4-1879
Josep Argelaguet Castelletpropietari de can Biguesde 2-6-1881
a 6-3-1882
Josep Soler Padróde cal Xela
carrer Joaquim Costa, 5-7
de 7-3-1882
a 22-4-1887
Josep Castellet Maimirpropietari de can Rourede 23-4-1887
a 30-9-1888
Jaume Riera Olivellasde 1-10-1888
a 26-1-1889
Joan Sallent Rossellde 27-1-1889
a 20-8-1890
Pere Solà Galceránde 1-1-1890
a 20-8-1890
Josep Riera Moratóde cal Veí
carrer Sant Josep, 12
de 21-8-1890
a 1-7-1891
Isidre Pascual Torrentsde 2-7-1891
a 30-12-1893
Josep Castellet Maimirpropietari de can Rourede 1-1-1894
a 30-8-1897
Jaume Camp Castelletde ca l'Etzet
Plaça de Dalt, 23
de 1-7-1897
a 20-06-1899
Joan Riera Vilàpagès i propietari del lmas de can Vilà20-6-1899
a 1-1-1902
Informació facilitada per
Jaume Verdaguer Famades
Cent anys de alcaldes de Sentmenat

Relació d'Alcaldes de Sentmenat del segle XX
Vicenç Ramoneda Fruitós negociant de bestiar, fill de cal Malerba de la placeta que es va fer consttruïr la casa del c/ Caldes, 44 1-1-1902
a 1-1-1906
Josep Vilardell Balaguer negociant de vi. de cal Fargues. pça d Baix, 11-1-1906 a l'1-1-1912
a 1936
Josep Costajussà Gibert pagès i propietari de can Costa1-1-1912
a l'1-1-1916
Domingo Fruitós Antonin sabater de psg J.Anselm Clavé, 711-1-1916
a 17-1-1917
Joa Deu Oller pagès de cal Comes. Climent Humet, 117-1-1917
a l'1-4-1920
Miquel Corominas Cuscó pagès de cal Francès. c/ Castellar, 81-4-1920
a l'1-4-1922
Jaume Sallent Manyosa pagès de cal Maties. C/ Climent Humet, 35-371-4-1922
al 2-10-1923
Josep Costajussà Sabé fuster. C/ Joaquim Costa, 292-10-1923
al 25-4-1925
Josep Costajussà Gibert pagès propietari ddel mas de can Costa25-4-1925
al 26+-2-1926
Menna Corominas Castellet de can Castellet de la Pça d Dalt, 2326-2-1926
al 5-5-1929
Josep Vivet Coromias ramader i carnisser5-5-1929
al 26-2-1930
Jaume Sallent Manyosa pagès, de cal Maties. C/ Climent Humet, 35-3726-2-1930
al 12-4-1931
Antoni Cruells Casart contramestre de teixits. de cal Pau Torres. C/ Climent Humet, 8212-4-1931
a l'1-2-1934
Joan Deu Oller pagès de cal Comes. Climent Humet, 11-2-1934
al 17-10-1934
Domènec Planas Vila de cal Planas. C/ St. Antoni, 317-10-1934
al 27-10-1934
Domènec Illa Pujol contramestre de teixits. de cal Puça. C/ de la Poca farina, 24.27-10-1934
al 14-11-1934
Vicenç Vilardell Cardà negociant de vi. de cal Fargues. Pça de Baix, 114-11-1934
al 18-2-1936
Joan Deu Oller pagès de cal Comes. C/ Climent Humet, 118-2-1936
al 24-9-1937
Jaume Giralt Monistrol tècnic tèxtil de cal Pantano. C/ Caldes, 2519-9-1936
al 21-11-1937
Joan Anglés Puigdemúnt contramestre de teixits. fill de cal Correu. Esglèssia, 221-11-1937
al 21-1-1939
Fidel Vilanova Soler llauner. C/ Caldes, 6828-1-1939
al 19-2-1939
Sebastià Ramoneda Galobart comerciant, de cal Malerba de baix. C/ Caldes, 4419-2-1939
al 17-8-1939
Josep Giralt Vivet forner de pa. C/ Castellar, 2517-8-1939
al 13-2-1943
Posteriorment hi hagueren diferents ajuntaments presidits per Josep Permanyer, armer fill de cal Mastrons
Fermí Vallbé,
Joan Dalmau
i Miquel Mumbrú.
13-2-1943
al 9-7-1952

   En la democràcia recent foren alcaldes   
Joan Torrents      1979 a 1987
Joan Guàrdia i Parareda      1987 a 1997
Josep Vilaró Capella      1997 a 2007
Núria Colomé i Rodríguez      2007 a 2011
Núria Colomé i Rodríguez      2011 a 2015

senyera